Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Pastelky

Telefon: 567 570 040

Červené pastelky 

Pedagogické vedení: Mgr. Lenka Macháčková – učitelka

                                              Michaela Adamová – asistentka pedagoga

Počet dětí ve třídě: 9

Zelené pastelky 

Pedagogické vedení: Bc. Ivana Zelená – vedoucí učitelka

                                               Pavlína Konvalinová – učitelka

                                               Jana Chramostová – asistentka pedagoga

Počet dětí ve třídě: 14

 

Třídy jsou heterogenní, jsou do nich zařazovány děti zejména se zrakovým postižením a zdravotním znevýhodněním. Nedílnou součástí denního režimu v obou třídách jsou zraková cvičení včetně pleoptických a ortoptických cvičení (pod vedením Mgr. Ivety Bučkové a Bc. Ivany Zelené), preventivní logopedická péče a rozvoj motorických dovedností dětí. Ve třídách se aktivně uplatňují prvky Montessori pedagogiky. Předškolní dětí nemusí po obědě odpočívat na lůžku, místo odpočinku jsou jim nabízeny činnosti v rámci přípravy na povinnou školní docházku. Mladší děti odpočívají na lůžku.

Obě třídy Pastelek dále využívají rehabilitace na míčích, masáží – míčkování v multismyslové místnosti Snoezelen, saunování, hydroterapie, trampoterapie, prvků arteterapie, logopedie, herní terapie, keramiky, pohybových her při řízených činnostech.

V naší třídě probíhá pravidelná individuální logopedická prevence s paní učitelkou Bc. Jitkou Kubelovou, a to každé liché pondělí dopoledne. Kontakt: Jitka Kubelová +420 734 260 234.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru