Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Medvídci

Telefon: 567 570 058

Pedagogické vedení: Ing. Jitka Bergerová - učitelka

                                                  Hana Nosková - asistent pedagoga

Počet dětí ve třídě: 10

Tato třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami je určena primárně pro děti s poruchou autistického spektra, závažnými poruchami chování, vadami řeči a děti se sluchovým postižením. Vzhledem ke svému zaměření je zde nízký počet dětí. Odborné vedení zajišťuje třídní učitelka – speciální pedagog, která úzce spolupracuje s odborníky z SPC a s terapeuty, s dětmi pracuje logoped. Dopolední činnosti probíhají individuální , skupinovou i frontální formou, odpolední aktivity prostřednictvím integrace ve třídě Kuřátek. Třída využívá alternativních programů jako je rehabilitace na míčích, masáže - míčkování ve snoezelenu, saunování, hydroterapie, trampoterapie, arteterapie, logopedie, herní terapie, keramiky.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru