Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Berušky a Žabičky

Telefon: 567 213 478

Berušky

Pedagogické vedení: Mgr. Andrea Völklová - učitelka

                                              Bc. Jana Kisiová - vedoucí učitelka   

                                               Václava Zachariášová - asistent pedagoga

Počet dětí ve třídě: 11

Žabičky

Počet dětí ve třídě: 6

Pedagogické vedení: Mgr. Lenka Žatečková - učitelka

                                              Blanka Kutějová - asistent pedagoga

                                              Bc. Iveta Plottová - učitelka

Třídy zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Pedagogičtí pracovníci pracují s dětmi s těžkým a kombinovaným postižením, často dětmi imobilními a dětmi s poruchami autistického spektra. Práce probíhá skupinově i individuálně pod vedením učitelek a asistentů pedagoga.

 Děti využívají rehabilitace na míčích, hydroterapie, masáže - míčkování ve snoezelen multismyslové místnosti, saunování, cvičení na počítačích a interaktivní tabule, logopedie, herní terapie, keramiky, zrakové a sluchové terapie, trampoterapie a arteterapie. V těchto třídách je obzvláště důležitá úzká spolupráce s rodiči.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru